สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง

Dynasty Warriors 9: Empires

จีน

สามก๊กลุยหรือที่หลายคนเรียกว่ามูโซ ได้นำภาคหลักมาสู่ภาคที่ 9 ภาคนี้ยกระดับการวางแผนให้สูงขึ้นกว่าเดิม ระบบป้อมปราการทั้งหมด เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในสนามรบเป็นระบบการเมืองภายในของฝ่ายต่างๆ